شرکت خدمات مسافری همیشه سفرسوئیس (لیخت ناشتاین)، آلمان، اتریش(۱۲ روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱- ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰ / ۹۹۰ / ۱۱ تومان
+ ۲۹۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۲۱۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+۱۴۹۰ یورو
۱۹۹ یورو ---