شرکت خدمات مسافری همیشه سفرفیلیپین(۹روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱- ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۵ ستاره قیمت پرواز + ۱۶۹۰ دلار قیمت پرواز + ۱۱۹۰ دلار قیمت پرواز + ۷۹۰ دلار ۹۹ دلار ---