شرکت خدمات مسافری همیشه سفراتریش(۵ روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱- ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰ / ۹۹۰ / ۱۱ تومان
+ ۱۱۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۸۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۵۹۰ یورو
۹۹ یورو ---