شرکت خدمات مسافری همیشه سفرفرانسه (بلژیک)، هلند (۱۰روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱- ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰ / ۹۹۰ / ۱۱ تومان
+ ۲۳۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۱۷۹۰ یورو
۰۰۰ / ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۱۱۹۰ یورو
۹۹ یورو ---