شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور گوآ نوروز ۹۹لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت-
LA GULLS *3 10,145,000 11,595,000 8,845,000 7,795,000 ---
TANGERINE CLARKS INN *3 10,245,000 11,595,000 N/A 7,795,000 ---
LAMBANA RESORT *3 10,545,000 12,295,000 8,995,000 7,795,000 ---
JASMIN HOTLE *3 10,695,000 13,145,000 9,045,000 7,795,000 ---
LA SUNILA *3 10,845,000 13,045,000 9,145,000 7,795,000 ---
SO MY RESORT *4 11,145,000 13,395,000 9,245,000 7,795,000 ---
SANDALWOOD *4 11,395,000 14,295,000 N/A 7,795,000 ---
BAYWATCH RESORT *4 11,595,000 14,145,000 9,395,000 7,795,000 ---
LAMBANA RESORT *3 12,445,000 14,945,000 9,745,000 8,495,000 ---
SO MY RESORT *4 12,895,000 15,745,000 9,945,000 8,495,000 ---
O HOTEL *5 13,745,000 18,695,000 N/A 7,795,000 ---
PARK REGIS GOA *5 13,995,000 18,995,000 10,395,000 7,795,000 ---
HARD ROCK GOA *5 14,195,000 18,845,000 10,445,000 7,795,000 ---
RADISSON BLUE *5 18,245,000 22,895,000 12,095,000 8,495,000 ---
KENIL WORTH *5 18,395,000 26,045,000 12,145,000 8,495,000 ---
NOVOTEL GOA RESORT *5 19,295,000 25,595,000 12,495,000 8,495,000 ---
W HOTEL *5 24,545,000 37,945,000 14,595,000 7,795,000 ---
ITC GRAND *5 28,045,000 40,195,000 15,995,000 8,495,000 ---
W HOTEL *5 31,545,000 47,845,000 17,395,000 8,495,000 ---