شرکت خدمات مسافری همیشه سفردبی ۴شب (نمایشگاه عرب هلث ۹۸)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت هتل
Dubai Palm
3* 4.390.000 5.690.000 3.990.000 3.690.000 Deira
Samaya
4* 5.190.000 7.290.000 4.790.000 4.590.000 Deira
Golden Tulip Al Barsha
4* 5.290.000 7.490.000 4.890.000 7.690.000 Al Barsha
Metropolitan
4* 6.790.000 10.590.000 6.390.000 6.190.000 Sheikh Zayed
Crowne Plaza Deira
5* 6.890.000 10.690.000 6.490.000 6.290.000 Deira
Jood Palace
5* 7.690.000 12.390.000 7.290.000 7.090.000 Deira
Towers Rotana
4* 8.790.000 14.490.000 8.390.000 8.190.000 Sheikh Zayed
Millennium Plaza
5* 9.590.000 16.190.000 9.190.000 8.990.000 Sheikh Zayed