شرکت خدمات مسافری همیشه سفرفرانسه،ایتالیا پاییز ترکیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد زیر دو سالزمان برگزاری
۴ ستاره
BB ۳۲۹۰ یورو + ۵/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۱۵۹۰ یورو + ۵/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۸۹۰ یورو + ۵/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۷۹۰/۰۰۰ تومان ۴ آبان ۱۳۹۸