شرکت خدمات مسافری همیشه سفرایتالیا پاییز ترکیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد زیر دو سالزمان برگزاری
۴ ستاره
BB ۱۹۹۰ یورو + ۴/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۹۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۵۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۷۹۰/۰۰۰ تومان ۵ و ۱۹ مهر، ۳ و ۱۷ آبان، ۱، ۱۵ و ۲۹ آذر