شرکت خدمات مسافری همیشه سفرسوییس پاییز ترکیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد زیر دو سالزمان برگزاری
۴ ستاره
BB ۱۸۹۰ یورو + ۴/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۸۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۵۹۰ یورو + ۴/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۶۹۰/۰۰۰ تومان ۹ شهریور، ۱۲ و ۲۶ مهر، ۱۰ و ۲۴ آبان، ۸ و ۲۲ آذر