شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور جزیره سامویی ویژه زمستان 98لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتهر نفر اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت--
Samui Verticolor 3*/BB 14.580.000 0 9.000.000 ---
Aspira Samui 3*/BB 15.170.000 10.960.000 10.570.000 ---
D Varee Diva Avenue Samui 3*/BB 15.930.000 11.250.000 9.000.000 ---
ibis Samui Bophut 3*/BB 17.650.000 0 9.000.000 ---
Chaba Samui Resort 3*/BB 18.700.000 11.500.000 9.450.000 ---
Nora Beach Resort and Spa 4*/BB 22.400.000 13.200.000 9.800.000 ---
Nora Buri Resort & Spa 5*/BB 24.300.000 14.300.000 10.400.000 ---
Amari Koh Samui 4*/BB 25.000.000 13.500.000 10.200.000 ---
Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 5*/BB 32.300.000 0 11.000.000 ---
Nikki Beach Resort & Spa Koh Samui 5*/BB 32.800.000 16.000.000 11.100.000 ---