شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور ایتالیا، اسپانیالیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۹۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+۲۲۹۰
یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۴۹۰ یورو
۰۰۰/ ۸۹۰
تومان
---