شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه، ایتالیالیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۵۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۹۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۲۹۰ یورو
۰۰۰/ ۷۹۰ تومان ---