شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یونانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
4 ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۲۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۹۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۶۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ تومان ---