شرکت خدمات مسافری همیشه سفرفرانسه، ایتالیا، اسپانیا (۱۲ روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۱۱ تومان
+ ۳۱۹۰ یورو
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۲۳۹۰ یورو
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۹ تومان
+ ۱۵۹۰ یورو
۱۹۹ یورو ---