شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه ، اسپانیا، سوئیس، آلمان، ایتالیالیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
3 و 4
ستاره
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۳۷۹۰ یورو
۰۰۰/ ۳/۵۹۰ تومان
+ ۲۸۹۰ یورو
- - - ---