شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآنتالیا ۷ و ۸ آذرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت--
Belkon Hotel
ALL 4.390.000 3.490.000 2.700.000 ---
ASTERIA KREMLIN PALACE
UALL 6.440.000 3.890.000 2.700.000 ---
Granada Luxury Resort & Spa
UALL 7.890.000 4.590.000 2.700.000 ---
ASKA LARA
UALL 8.790.000 4.890.000 2.700.000 ---
SHERWOOD EXCLUSIVE
UALL 7.150.000 4.390.000 2.700.000 ---
ROYAL SEGINUS
UALL 10.900.000 7.150.000 2.700.000 ---
Titanic Beach Lara
UALL 8.990.000 4.820.000 2.700.000 ---
CALISTA
UALL 10.890.000 5.830.000 2.700.000 ---