شرکت خدمات مسافری همیشه سفرفرانسه، اسپانیا (۱۱ روزه)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره
۲۶۹۰ یورو +
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۱۱ تومان
۱۹۹۰ یورو +
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۹ تومان
۱۲۹۰ یورو +
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۹ تومان
۹۹ یورو
---