شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور ایتالیا تابستان 98لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۳۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۰۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۵۹۰ یورو
۰۰۰/ ۷۹۰ تومان ---