شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور اسپانیا (بارسلون-مادرید)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
4 ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۳۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۰۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۸۹۰ یورو
۰۰۰/ ۷۹۰ تومان ---