شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور کیش هتل مارینا پارکلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختوسیله نقلیه
هتل مارینا پارک
صبحانه
نهار
استقبال
1.660.000 2.580.000 1.660.000 510.000 هواپیما
هتل مارینا پارک
صبحانه
نهار
استقبال
755.000 755.000 755.000 0 اقامت هر شب