شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور اتریش بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۷۹۰ یورو ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۲۹۰ یورو ایران ایر ۱۱ خرداد ---