شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه، اسپانیا بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۷۹۰ یورو ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۲۷۹۰ یورو ماهان ۸ خرداد ---