شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه، ایتالیا بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۲۲۹۰ یورو ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۳۴۹۰ یورو ترکیش ۷ خرداد ---