شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور ایتالیا بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۲۹۰ یورو ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۹۹۰ یورو ترکیش ۳ و ۱۷ خرداد ---