شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۸۹۰ یورو ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۳۹۰ یورو ایران ایر از ۲۷ اردیبهشت
تا 24 خرداد
هر جمعه
---