شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۵ ستاره ‌BB ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۰۹۰ یورو ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۶۹۰ یورو ترکیش از 26 اردیبهشت
تا ۲۳ خرداد
هر پنجشنبه
---