شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور دبی 3 شب با پرواز ایران ایرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت-
Zain International *3 2.990.000 3.390.000 2.890.000 2.790.000 ---
Sun and Sands Hotel Dubai *3 3.090.000 3.690.000 2.990.000 2.790.000 ---
Ibis One Central *3 3.490.000 3.890.000 3.390.000 2.790.000 ---
Grand Central Hotel *4 3.290.000 3.790.000 3.390.000 2.690.000 ---
Dorus *4 3.490.000 3.990.000 3.390.000 2.790.000 ---
Emirates Grand Hotel *4 3.790.000 4.690.000 3.690.000 3.190.000 ---
AVANI Deira Dubai *4 3.690.000 4.690.000 3.590.000 3.190.000 ---
Carlton Palace Hotel *5 3.890.000 4.990.000 3.790.000 3.290.000 ---
Millennium Plaza Hotel Dubai *5 3.990.000 5.190.000 3.890.000 3.390.000 ---
Royal Central The Palm *5 4.290.000 5.590.000 4.190.000 3.390.000 ---