شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآنتالیا ۱ آذرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت-------
Lara Hadrianus
ALL 4.290.000 3.350.000 2.700.000 ---
LAREN FAMILI ALL 5.490.000 3.890.000 2.700.000 ---
Kervansaray Lara
UALL 5.990.000 3.990.000 2.700.000 ---
ASTERIA KREMLIN PALACE
UALL 6.250.000 3.890.000 2.700.000 ---
ORANGE COUNTY
UALL 6.290.000 3.990.000 2.700.000 ---
Granada Luxury Resort & Spa
UALL 7.890.000 5.490.000 2.700.000 ---
Titanic Belek Antalya
UALL 11.790.000 5.890.000 2.700.000 ---
ASKA LARA
UALL 9.190.000 5.120.000 2.700.000 ---
SHERWOOD EXCLUSIVE
UALL 7.490.000 4.390.000 2.700.000 ---
Delphin Imperial Antalya
UALL 9.550.000 4.990.000 2.700.000 ---
CALISTA
UALL 11.490.000 6.790.000 2.700.000 ---
MAXX ROYAL GOLF RESORT
UALL 20.090.000 7.790.000 2.700.000 ---