شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآنتالیا ۲۵، ۲۶ مهرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت-------
Belkon Hotel
ALL 4.790.000 3.590.000 2.700.000 ---
NAZAR BEACH ALL 7.210.000 4.575.000 2.700.000 ---
Transatlantik
UALL 6.590.000 4.090.000 2.700.000 ---
IMPERIALSUNLAND UALL 9.490.000 4.890.000 2.700.000 ---
ORANG COUNTY BELEK UALL 9.790.000 4.690.000 2.700.000 ---
ASTARIA KREMLIN UALL 9.400.000 4.990.000 2.700.000 ---
ORANGE COUNTY KEMER UALL 8.790.000 4.990.000 2.700.000 ---
AMARA PRESTIGE UALL 8.790.000 4.690.000 2.700.000 ---
Granada Luxury Resort & Spa
UALL 11.290.000 5.790.000 2.700.000 ---
ASKA LARA
UALL 10.395.000 5.630.000 2.700.000 ---
Titanic Belek Antalya
UALL 14.490.000 6.990.000 2.700.000 ---
SHERWOOD EXCLUSIVE
UALL 9.630.000 5.380.000 2.700.000 ---
Delphin Imperial Antalya
UALL 12.190.000 6.090.000 2.700.000 ---
CALISTA
UALL 17.590.000 7.990.000 2.700.000 ---
Regnum Carya Antalya
UALL 26.585.000 9.750.000 2.700.000 ---