شرکت خدمات مسافری همیشه سفردهلی، آگرا، جیپور ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت-
CLARKS
INN&SUITE

UTKARSH VILAS

VESTA INTERNATIONAL
4* 6.670.000 7.990.000 5.050.000 4.090.000 ---
دهلی: Country Inn Delhi
آگرا: Clarks Shiraz Agra
جیپور: Mansingh Jaipur
5* 6.990.000 8.650.000 5.250.000 4.090.000 ---
دهلی: Leela Ambience Delhi
آگرا: Ramada Plaza Agra
جیپور: Crowne Plaza Jaipur
5* 7.540.000 9.790.000 5.490.000 4.090.000 ---