شرکت خدمات مسافری همیشه سفردهلی، آگرا، جیپور ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت-
LA DEHLI

UTKARSH VILAS

VESTA INTERNATIONAL
4* 5.890.000 8.250.000 4.690.000 3.590.000 ---
THE PICCADILY

CLARKS SHIRAZ

MANSINGH
5* 6.190.000 9.450.000 4.990.000 3.590.000 ---
CROWNE PLAZA

RAMADA PLAZA

CROWNE PLAZA
5* DLX 7.190.000 11.190.000 5.490.000 3.590.000 ---