شرکت خدمات مسافری همیشه سفردهلی، آگرا، جیپور پاییز ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت-
LA DEHLI

UTKARSH VILAS

VESTA INTERNATIONAL
4* 7.090.000 8.850.000 4.890.000 3.590.000 ---
THE PICCADILY

CLARKS SHIRAZ

MANSINGH
5* 7.690.000 10.190.000 5.250.000 3.590.000 ---
CROWNE PLAZA

RAMADA PLAZA

CROWNE PLAZA
5* DLX 8.550.000 11.950.000 5.790.000 3.590.000 ---