ویزای ایران

مدارک مورد نیاز اخذ ویزا ایران

۱. پر کردن فرم شماره ۱ و ۲

۲. اسکن پاسپورت مسافر (حداقل ۷ ماه اعتبار)

۳. عکس اسکن شده زمینه سفید مهمان

۴. کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان

دانلود فرم ها

فرم شماره ۱             فرم شماره ۲

برگشت به منو