هتل آپارتمان زاینده رود مشهد /

موقعیت هتل: بین امام رضا ۴ و ۵

فاصله هتل تا حرم: ۱ دقیقه با ماشین (۵ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ امام رضا ۱۲، شهید حنایی ۱۲



گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو