موقعیت هتل: بین امام رضا ۴ و ۵

فاصله هتل تا حرم: ۱ دقیقه با ماشین (۵ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ امام رضا ۱۲، شهید حنایی ۱۲فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: