هتل ۵ ستاره بین المللی قصر /

موقعیت هتل: بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

فاصله هتل تا حرم: ۴ دقیقه با ماشین (۲۰ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۲ دقیقه با ماشین

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ امام رضا ۵، چهنو ۳گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو