هتل نخل زرین قشم /

فاصله هتل تا اماکن مهم شهر قشم

موقعت هتل بازار قدیم درگهان قشم: ۶ دقیقه با ماشین

فاصله هتل درگهان قشم: ۸ دقیقه با ماشین

فاصله هتل بازار بین المللی ستاره قشم: ۲۹ دقیقه با ماشین

فاصله هتل فرودگاه جزیره قشم: ۳۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل فرودگاه: ۳۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل ایستگاه راه آهن بندرعباس: ۱۳۶ دقیقه با ماشین

فاصله هتل حمام گله داری بندر عباس: ۱۳۸ دقیقه با ماشین

فاصله هتل عمارت کلاه فرنگی بندرعباس: ۱۳۹ دقیقه با ماشین

فاصله هتل معبد هندوها بندرعباس: ۱۴۱ دقیقه با ماشین

فاصله هتل پایانه مسافربری بندرعباس: ۱۴۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل فرودگاه ببن المللی بندرعباس : ۱۵۴ دقیقه با ماشین

 


خدمات هتل

هتل نخل زرین قشم


 

گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو