هتل ۳ ستاره نخل زرین /

فاصله هتل تا اماکن مهم شهر قشم

 بازار قدیم درگهان قشم: ۶ دقیقه با ماشین

 درگهان قشم: ۸ دقیقه با ماشین

 بازار بین المللی ستاره قشم: ۲۹ دقیقه با ماشین

 فرودگاه جزیره قشم: ۳۷ دقیقه با ماشین

 فرودگاه: ۳۷ دقیقه با ماشین

 ایستگاه راه آهن بندرعباس: ۱۳۶ دقیقه با ماشین

 حمام گله داری بندر عباس: ۱۳۸ دقیقه با ماشین

 عمارت کلاه فرنگی بندرعباس: ۱۳۹ دقیقه با ماشین

 معبد هندوها بندرعباس: ۱۴۱ دقیقه با ماشین

 پایانه مسافربری بندرعباس: ۱۴۷ دقیقه با ماشین

 فرودگاه ببن المللی بندرعباس : ۱۵۴ دقیقه با ماشین

 


خدمات هتل


 

گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو