ویزای چین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا چین

۱. اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

۲. ۲ قطعه عكس رنگی زمینه سفید

۳. مشخصات فردی مسافر

۴. تمکن مالی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان

۵. بلیط و واچر هتل

برگشت به منو