مدارک مورد نیاز سفارت:

۱. دو قطعه عکس رنگی ۵*۴ * ۵*۳ زمینه سفید (مربوط به ۶ ماه گذشته)

۲. اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

۳. ضمانت بازگشت از سفر

۴. تمکن مالی با حداقل موجودی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان